Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ciske de Rat
De Nederlandse film Ciske de Rat is gebaseerd op het boek met dezelfde naam, dat werd geschreven door Piet Bakker. Het boek werd veel gelezen en werd gepubliceerd in 10 verschillende landen. Het was zo populair dat er een musical, twee films en een tv-serie van werd gemaakt. De filmversie van 1984 is meer bekend dan de eerdere versie, die in 1955 uitkwam.
Wolfgang Staudte regisseerde de versie van 1955, met Dick Van de Velde, Jenny Van Maerlant, Kees Brusse, en Riek Schagen in de hoofdrollen. Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van een leraar, Bruis genaamd. Het richt zich vooral op Ciske Vrijmoeth, een straatjongen, wiens vader zeeman is en altijd weg is op zee. De jongen heeft geen vrienden, en de mensen die hem kennen noemen hem alleen maar "de Rat." Zelfs zijn eigen moeder verwaarloost hem, en de enige die echt naar hem luistert is zijn leraar. Uiteindelijk doodt hij haar na een gevecht en belandt in de gevangenis. Zijn leraar geeft hem steun en helpt hem zijn leven om te draaien, en nadat hij uit de gevangenis komt, redt hij zelfs een jongen die bijna verdrinkt. Vanaf dat moment wordt hij uitgeroepen tot een held.
De boeken waarop deze film is gebaseerd, vormen eigenlijk een trilogie. De film geeft de eerste twee boeken weer. Het derde boek vertelt van de tijd die Ciske in het leger doorbrengt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De versie uit 1955 won een Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië.

Comments

Hide