Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Een Koninkrijk voor een Huis
Een Koninkrijk voor een Huis is een Nederlandse film die pal na de Tweede Wereldoorlog speelt. Het was een tijd waarin het vinden van huisvesting erg moeilijk was, omdat een groot deel van het land vernietigd was in de oorlog. Jaap Speyer regisseerde de film in 1949, met Annie van Duyn, Tilly Perin-Bouwmeester, en Heintje Davids in de hoofdrollen.
Deze film was een van de eerste speelfilms in Nederland na de oorlog. Dit was een film met een zeer klein budget, simpelweg omdat de jaren vlak na de oorlog een moeilijke tijd was. De film deed het bijzonder goed bij de Nederlanders zo vlak na de Tweede Wereldoorlog omdat ze het leven ervoeren zoals in de film. Al voegde deze film er nog een vleugje komedie aan toe aan wat de Nederlanders in het dagelijkse leven ervoeren.
De film gaat over de Van Laars, een rijke familie die een dakloze familie bij hen opneemt. Heintje en haar dochter Daisy zijn nooit rijk geweest, en zijn dus nogal ruw in vergelijking met de familie Van Laar. Heintje heeft een zeer uitbundige persoonlijkheid, perfect geschikt voor haar werk als een verkoper op de lokale markt. Antoinette, de vrouw des huizes, vindt dat het met Heintje helemaal niet klikt.
Haar man (Johan) en zoon (Rob) accepteren beide Heintje veel meer. In feite wordt Rob verliefd op Daisy, en dat creëert een groot probleem omdat noch Antoinette, noch Johan blij is met die relatie.
Tegen het einde van de film, grijpen Daisy en haar moeder de kans om iemand tegen te houden die Johan voor een misdrijf wil laten opdraaien; daarna mogen Daisy en Rob zich te herenigen en hun huwelijk plannen.

Comments

Hide