Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Fanfare
De Nederlandse film uit 1958 Fanfare wordt beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse filmindustrie. Jan Blokker en Bert Haanstra schreven het scenario en Bernard Droog, Hans Kaart, en Ineke Brinkman speelden de hoofdrollen.
In het begin van de film ontmoeten we de leden van een fanfare ergens in het dorp Lagerwiede. De band bereidt zich voor op een grote wedstrijd, maar onderlinge verschillen leiden tot ruzies en gevechten tussen de leden van band. Uiteindelijk splitsen ze in twee afzonderlijke banden, en beide bands besluiten om op hun eigen aan de wedstrijd deel te nemen. Dezelfde componist schrijft eigenlijk twee verschillende stukken voor beide bands, en in het begin horen we twee totaal verschillende stukken.
Uiteraard doen zich een aantal problemen voor in de loop van het verhaal, maar alles samen loopt het uit in beide bands die op hetzelfde ogenblik op het podium eindigen. Ze beginnen ieder met het spelen van hun eigen stukje muziek, maar tijdens het spelen, realiseren ze zich dat beide delen elkaar aanvullen en bedoeld zijn om samen te worden gespeeld. De band, herenigd door deze voorstelling, eindigt met het winnen van de wedstrijd.
Deze film is grotendeels een komedie, en een van de meest amusante delen van de film is de triangelspeler. De 25-koppige band splitst in twee banden van 12 elk, en de triangel speler weet niet bij welke band te gaan. Op het einde komen we te weten dat hij wist wat de wedstrijd inhield en waar alles wat ze meemaakten echt om draaide.
Fanfare ontving een nominatie voor een Gouden Palm voor beste film op het Filmfestival van Cannes.

Comments

Hide