Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella.
Elke derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Oftewel de opening van het vergaderjaar van de Eerste en Tweede Kamer. Op deze dag wordt de troonrede door de koning uitgesproken en biedt de minister van Financiën de rijksbegroting in een koffertje aan de Tweede Kamer aan.
In deze les leren we u over de gebruiken rondom Prinsjesdag, en waar deze gebruiken allemaal vandaan komen.
Weet u met welke beroemde zin de jaarlijkse speech van de koning wordt geëindigd ?
We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video
De rijksbegroting en de miljoenennota voor het nieuwe jaar bestaan uit voorstellen van nieuwe wetten. Voor goedkeuring worden deze van te voren in de Eerste en Tweede Kamer besproken. Omdat daar best wat tijd voor nodig is, moeten de plannen ruim van tevoren bekend worden gemaakt. Daarom is de datum van Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Vroeger, rond 1850, was Prinsjesdag op de derde maandag in september, maar omdat sommige kamerleden hierdoor moesten vertrekken op een zondag is de datum verplaatst naar een dinsdag.
Alleen op prinsjesdag gaat de Gouden Koets naar buiten. De Gouden Koets staat vrijwel het gehele jaar in de Koninklijke stallen achter het Paleis Noordeinde in Den Haag. Alleen op Prinsjesdag mag en gaat het rijtuig naar buiten voor een tocht van enkele kilometers naar het Binnenhof en weer terug. Slechts bij hoge uitzondering bestaat de mogelijkheid de Gouden Koets van dichtbij te bekijken. De Gouden Koets was ooit van dichtbij te bewonderen op een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, maar deze tentoonstelling was er maar voor 1 jaar.
Het beroemde koffertje waarin de minister van Financiën de miljoenennota aanbiedt, bestaat al sinds 1947. De toenmalige minister van Financiën, Lieftinck, wilde Prinsjesdag wat chiquer maken en besloot de stukken in een fraai koffertje met zich mee te nemen. Dit gebruik werd 10 jaar in stand gehouden totdat minsiter Hofstra de traditie verbrak door de rijksbegroting gewoon in zijn tas mee te nemen. Dit viel bij veel studenten niet in goede aarde en besloten zij om de minister zelf maar een koffertje aan te bieden. De koffer die de minister nu gebruikt, is al in gebruik sinds 1964.
Prinsjesdag is al sinds 1815 een jaarlijkse terugkerende Nederlandse traditie. Alleen was het toen nog niet de Prinsjesdag zoals we die nu kennen. De Gouden Koets bestond toen nog niet, deze werd voor het eerst in 1903 gebruikt.
En nu het antwoord op de quiz van zojuist.
Weet u met welke beroemde zin de jaarlijkse rede van de koning wordt geëindigd?
Na het lezen van de troonrede roept de voorzitter van de Verenigde Vergadering:: Leve de Koning!, waarop alle aanwezigen antwoorden met Hoera! Hoera! Hoera! Hierna verlaat de koning de zaal naar de naastgelegen koningskamer.
Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Komen wij u binnenkort tegen bij Paleis Noordeinde om de Gouden Koets te zien?
Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer!

Comments

Hide