Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lessonโ€™s Vocab Review List

Get this lessonโ€™s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella.
Driekoningen ook wel de Epifanie of Openbaring van de Heer genoemd is een christelijke feestdag die elk jaar op 6 Januari wordt gevierd. Tijdens deze viering herdenken we de wijzen uit het oosten die een ster zagen, en deze als richting gebruikte om de koning van de Joden te vinden. Nadat ze in Bethlehem waren aangekomen vonden ze de pasgeboren Jezus in zijn kribbe.
In deze les leert u over de Driekoningen.
Hoe heten de drie wijzen uit het oosten?
We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video
Bij kerken of in het kerkportaal word er rond Driekoningen ieder jaar een toneelstukje opgevoerd met Maria, Jozef, het kindje Jezus, de ezel, de os, Herodes en de Drie Wijzen. Vaak wordt dit georganiseerd door basisscholen. In Maastricht wordt er naast een toneelstukje, jaarlijks een levende driekoningen stoet door de binnenstad van Maastricht georganiseerd. Geheel gekostumeerd trekken de koningen op paarden en kamelen door de stad. In de stoet lopen ook herders met ezels en schapen en uiteraard Maria en Jozef met het kindje Jezus mee. Kinderen worden uitgenodigd om met lampionnen mee te lopen.
Driekoningen was vroeger net zoals Pasen dat was van oorsprong een doopdag. Ter herinnering aan de doop vindt met Driekoningen de wijding van het water plaats. Dit houdt in dat met wijwater huizen kunnen worden gezegend als de bewoner dat natuurlijk ook zelf wilt. Bij deze huiszegen schrijft men met krijt de letters C+M+B op de deur, waarbij men hoopt alle kwaad op afstand te kunnen houden. Dit blijft dan vaak op of naast de deur staan tot Pinksteren. De letters staan voor de Latijnse spreuk voor โ€œChristus zegen dit huisโ€ .
Kinderen lopen de avond voor Driekoningen in groepjes van drie verkleed met een kroon langs de deuren. Een van de kinderen heeft een zwart gemaakt gezicht, omdat een lid van de drie wijzen een getinte koning was met een baard. Ze dragen daarbij lampionnen en zingen. Als beloning voor het zingen krijgen de kinderen eten, snoepn of geld. De lampionnen zijn een overblijfsel van een oude heidense gewoonte, waarin men fakkels droeg om boze geesten te verjagen. Het snoepgoed dat wordt uitgedeeld, stamt van heidense offermalen.
Het wijwater dat wordt gewijd tijdens de vigilie op de avond voor Driekoningen wordt gezien als het meest krachtige wijwater. In Midden- en Oost-Europa wordt het gebruikt om alle ziekten te weren voor mens, dier en om duivelse invloeden te neutraliseren.
En nu het antwoord op de quiz van zojuist.
Hoe heten de drie wijzen uit het oosten?
De namen van de drie wijzen uit het Oosten zijn:: Melchior, Balthasar en Casper. Het getal drie heeft men afgeleid van wat de drie wijzen gaven:: goud, wierook en mirre. Hetgeen wat Jezus ontving vlak na zijn geboorte.
Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Kunt u de namen van de drie wijzen nog herinneren?
Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
๐Ÿ˜„ ๐Ÿ˜ž ๐Ÿ˜ณ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜’ ๐Ÿ˜Ž ๐Ÿ˜  ๐Ÿ˜† ๐Ÿ˜… ๐Ÿ˜œ ๐Ÿ˜‰ ๐Ÿ˜ญ ๐Ÿ˜‡ ๐Ÿ˜ด ๐Ÿ˜ฎ ๐Ÿ˜ˆ โค๏ธ๏ธ ๐Ÿ‘

DutchPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Kunt u de namen van de drie wijzen nog herinneren?

Can you still remember the names of the three wise men?

DutchPod101.com Verified
Wednesday at 08:35 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hoi Milan,


Thank you for your comment. I am don't know too much about this subject so I had to ask Google.com to help me out and here is what I found. Looks like you are right when it comes to the meaning of the letters , but they also stand for 'Christus Mansionem Benedicat', meaning "Christ bless this house". So we are both correct


Jacob,

Team DutchPod101.com

Milan
Monday at 02:57 AM
Your comment is awaiting moderation.

C+M+B doesnt mean Christ bless this house in latin, but are initial of Casper Melchior Balthasar