Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella.
De Dag van de Arbeid is een officiële feestdag op 1 mei die niet afgedwongen is door de regeringen, maar juist door het volk. Deze feestdag kent geen jaloezie of haat en is voor alle sociale klassen bedoeld. Opgericht om de krachten van de natie zouden te verbroederen, geïnspireerd door hetzelfde idee en hetzelfde ideaal.
In deze les leert u wat de arbeidersdag inhoudt en hoe die in Nederland gevierd wordt.
Kent u de naam van het strijdlied dat hoort bij de 1-mei vieringen?
We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video.
De Dag van de Arbeid wordt jaarlijks op 1 mei herdacht. Op deze dag staan vele landen stil bij de strijd van de werkende klasse voor lotsverbetering, zo ook Nederland. De Dag van de Arbeid vindt zijn oorsprong in de 15e eeuw toen de strijd voor een achturige werkdag werd geleverd door Engelse ambachtslieden. Deze kenden in die dagen werktijden van 14 tot 16 uren per etmaal. Pas in 1856 bereikten werkgevers en werknemers in Engeland overeenstemming over het beperken van een arbeidsdag tot acht uur. Dit gaf een voorbeeld aan andere landen om te strijden tegen oneerlijke arbeidsomstandigheden.
Nergens is dit feest een heel groot feest van de arbeid, dat wil zeggen geen grote fanfare met rode vlaggen en duizenden werknemers die optrekken in een fanfare en arbeidsvoorkeuren opdringen. Het is een klassieke meiviering geworden met een optocht en een speech waarin de arbeider centraal staat. De optochten zorgen dat de straten gevuld zijn met praalwagens, turnkorpsen en verschillende vrijwillige fanfares. Op sommige plaatsen worden stoom locomotieven speciaal voor deze dag klaargemaakt en versierd met de prachtigste bloemen.
De datum 1 mei is niet zomaar gekozen. In Noord-Amerika is 1 mei de Moving Day. De dag waarop alle bestaande arbeidscontracten worden vernieuwd en zo ook bestaande woonruimte-contracten. In veel landen onder andere in Frankrijk is 1 mei een doorbetaalde vrije dag. In Nederland geldt dit vreemd genoeg niet voor arbeiders, maar wel voor een kleine groep ambtenaren.
1 mei verloopt niet ieder jaar vredelievend. 1 mei 1891 was het begin van een wekenlange reeks stakingen die schokken te weeg brachten in het hele land. De burgerij vermoedde zelfs dat de socialisten het begin van de revolutie hadden ingeleid.
En nu het antwoord op de quiz van zojuist.
Weet u de naam van het strijdlied dat hoort bij de 1-mei vieringen?
De naam van het strijdlied van de 1-mei vieringen is “De Internationale”. Het officiële strijdlied van de arbeiders beweging, gecomponeerd door Pierre De Geyter, wat als officieel strijdlied van de beweging werd geproclameerd. Tot 1944 was het ook het volkslied van de Sovjet-Unie.
Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Heeft uw land ook een speciale dag voor werknemers? En heeft uw land ook een volkslied?
Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer!

Comments

Hide