Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella.
Ieder jaar wordt de Alkmaarse kaasmarkt gehouden vanaf de eerste vrijdag in april tot en met de 1ste vrijdag van september. Alkmaar trekt ieder jaar rond weer duizenden bezoekers vanuit de hele wereld aan om te komen kijken op de Kaasmarkt. Het is dan ook een bijzonder gezicht om een plein vol kaas en sjouwende kaasdragers te zien.
In deze les leren we over de wereldberoemde Nederlandse Kaasmarkt in Alkmaar!
Weet u waar het begrip een steekproef nemen vandaan komt?
We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video.
In 1365 bezat Alkmaar één kaasweegschaal, in 1612 al vier. Met de tijd werd Alkmaar meer en meer geavanceerder in het handelen van kaas. In 1595 werd de kaasdragergilde opgericht en was het plein van Alkmaar volledig voorzien van alle middelen om grote hoeveelheden kaas te verhandelen. De markt heeft altijd op het Waagplein plaatsgevonden. Dit plein is verschillende malen vergroot, maar liefs acht keer vergroot tot de huidige oppervlakte. Hieruit blijkt het grote belang van de kaashandel voor de stad.
In de Middeleeuwen was het gebruikelijk om per beroepsgroep een gilde op te richten. De kaasdragers deden dit in 1595. Het kaasdragersgilde bestaat uit 30 mannen plus de kaasvader. Een kaasdrager kan diverse functies bekleden. Kaasdragers zijn gemakkelijk te herkennen aan hun traditionele kledij. De verschillende afkomsten van de kaasdragers zijn te herkennen aan de kleur van hun hoeden.
De klant komt op de markt en kiest de kaas die hij of zij wilt hebben. Natuurlijk mag er eerst geproefd worden. Als de partij verkocht is en gewogen dragen de kaasdragers de kazen de markt over richting de vrachtwagens van de kopers. De kaas wordt vervoerd op een zogenoemde houten berrie die tussen twee kaasdragers in hangt. Dit is een simpele draagplank die groot en sterk genoeg is om ongeveer 8 goudse kazen te dragen, van elke zo’n 13 kilogram.
De Nederlandse zwart-witte koe is wereldwijd erg populair vanwege de hoge melkproductie. In Nederland lopen er iets van 1,5 miljoen koeien rond. Voor de kaasmarkt is de Nederlandse koe heel gunstig, want kaas is immers een concentratie van de meeste vaste stoffen in melk.
En nu het antwoord op de quiz van zojuist.
Weet u waar het begrip een steekproef nemen vandaan komt?
Tegenwoordig als we horen van het begrip ‘een steekproef of monster nemen’ dan denken we aan een statistisch gegeven. Terwijl de term eigenlijk oorspronkelijk afkomstig is van de kaasmarkt, waar de keurmeester met een kaasboor in de kaas stak om uit het midden van de kaas een stukje te keuren op kwaliteit.
Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Heeft u al eens een stukje echte Nederlandse kaas op?
Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. En tot de volgende keer!

Comments

Hide