Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella.
Op 8 maart wordt in Nederland door een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties de internationale vrouwendag gevierd.
In deze les gaan we het hebben over de Internationale vrouwendag.
Hoe heette de eerste Nederlandse vrouw die studeerde aan een universiteit?
We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video.
Het doel van deze dag is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, seksueel geweld, discriminatie en racisme van de vrouw. Zoals vroeger wordt er niet meer gestaakt op deze dag, maar wordt er wel om aandacht van de media gevraagd. De eerste stakingsdag van vrouwen vond plaats op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door de sterke opkomst van vrouwen. Deze dag schreef geschiedenis en gaf het voorbeeld aan vele vrouwen overal op de wereld
Wist u dat vrouwen in Nederland en België op grond van wettelijke regels voor eeuwen niet toegelaten werden tot de politiek, het openbaar bestuur, of zelfs scholen of universiteiten. Werk dat vrouwen deden werd niet waargenomen, of het werd niet beschouwd als werk en zelden beloond. Tegenwoordig is hier niets meer van te zien, en is Nederland één van de meest vrouw geëmancipeerde landen.
Een grote verandering in de macht van de vrouw was te zien in de samenstelling van de bevolking vlak na en tijdens de wereldoorlogen. Doordat mannen in het leger vochten voor het land, werden er door een gebrek aan mannen, vrouwen aan het werk gezet. Na de oorlog weigerden vrouwen hun vrijheid en zelfstandigheid op te geven en terug te gaan naar het aanrecht. Feminisme beïnvloedde zelfs de mode in deze tijd, omdat vrouwen wegens het vele werken liever praktische kapsels droegen. Dit viel niet gelijk in de smaak bij de mannen.
De verhouding tussen mannen en vrouwen is vrijwel gelijk. Van de totale Nederlandse bevolking zijn 49,5% man en 50,5% vrouw. In de leeftijdsgroepen zelf zien we dat er relatief gezien meer jongetjes worden geboren dan meisjes.
En nu het antwoord op de quiz van zojuist.
Hoe heette de eerste Nederlandse vrouw die studeerde aan een universiteit?
Aletta Jacobs was de eerste vrouw in Nederland die een hogeschool bezocht. Ze begon haar studie om arts te worden in 1871. Hiermee tekende ze het begin van de vrouwen emancipatie.
Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Worden vrouwenrechten ook in uw land gevierd?
Laat een berichtje achter op DutchPod101.com. Doei!

Comments

Hide