Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella.
De datum waarop pasen valt is moeilijk te bepalen. Het hangt namelijk af van twee astronomische elementen, het begin van de lente en de volle maan. Wat met zekerheid gezegd kan worden is dat Pasen niet vroeger kan vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april.
In deze les leg ik uit wat Pasen en de dagen rondom Pasen nou precies inhouden.
Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de Paus tijdens de Paastoespraak?
We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video
Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn de twee dagen voor Pasen waarop Nederland Jezus zijn laatste dagen herdenkt. Op Witte Donderdag herdenken we dus het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De dag hierna noemen wij Goede vrijdag, de dag waarop Jezus op de Calvarieberg vlakbij Jeruzalem werd gekruisigd. De naam Goede Vrijdag heeft te maken met het feit dat Jezus zich opofferde voor de mensheid en ter vergeving van de door mensen begane zonden. Tijdens deze dagen wordt er met de familie altijd uitbundig gegeten tijdens het paasontbijt of de paasbrunch.
Met Pasen vieren christenen over de hele wereld feest. Niet alleen in Nederland dus. Ze vieren de wederopstanding van Jezus Christus. Deze stierf volgens de bijbel aan het kruis op een Goede vrijdag, maar kwam na drie dagen weer uit de dood terug. De christenen vieren het feit dat Jezus Christus voor iedereen zijn zonden is gestorven en door weer op te staan gewonnen heeft van de dood.
Als je vlak voor Pasen door een Nederlandse supermarkt loopt dan zult u zien dat er niet veel traditionele bijbelse symbolen te vinden zijn in de rekken van de supermarkt. Wat wel overal te zien is, zijn Chocolade hazen, paaseieren in verschillende soorten chocola en kleine verfsetjes om samen met de kinderen tijdens het paasontbijt de eieren te verfen. Later worden de eieren verstopt.
Tussen het christelijke Pasen en het joodse Pesach zit eigenlijk weinig verschil, het gaat immers beiden om de Messias en zijn daden. Alleen ligt bij Pesach de nadruk meer op de uittocht uit Egypte en bij Pasen ligt de nadruk meer op de opstanding.
En nu het antwoord op de quiz van zojuist.
Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de Paus tijdens de Paastoespraak?
Omdat Nederland verantwoordelijk is voor de bloemen die de paasmis versieren op het Sint-Pietersplein, krijgt Nederland ieder jaar een beetje extra aandacht van de Paus. Zo zegt de Paus ieder jaar tijdens het Urbi et Orbi, "bedankt voor die bloeme".
Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Weet u wanneer Pasen dit jaar valt?
Laat een berichtje achter op DutchPod101.com.
En tot de volgende keer!

Comments

Hide