Get a 40% off forever discount with the ready, set, speak sale! Ends soon!
Get a 40% off forever discount with the ready, set, speak sale! Ends soon!
DutchPod101.com Blog
Learn Dutch with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

A Useful List of 150+ Advanced Dutch Words

Thumbnail

Have you been studying Dutch for a while and feel confident in your ability to conquer more advanced Dutch words? It sure takes a lot of dedication and brainpower to master these words, but once you pull it off, you’ll find that there’s nothing as rewarding as having fluent conversations with your Dutch-speaking friends, colleagues, or classmates. 

In this article, we’ll list a wide variety of advanced Dutch vocabulary words. This includes everything from general advanced words to more nuanced terms for the academic, business, medical, and legal spheres. In addition, we’ll introduce you to more sophisticated alternatives to common words that will help you ace your Dutch language exam. 

With this advanced Dutch wordlist, you’ll be able to express yourself better, understand more advanced conversations, and slowly but surely perfect your Dutch.

A Kid Wearing Glasses and a Graduation Cap

Let’s refine your Dutch vocabulary!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Dutch Table of Contents
  1. General Advanced Dutch Words
  2. Academic Words
  3. Advanced Business Words
  4. Advanced Medical Words
  5. Advanced Legal Words
  6. Alternative Words for Acing a Dutch Language Exam
  7. How DutchPod101 Can Help You Learn More Dutch

1. General Advanced Dutch Words

These are advanced verbs, adjectives, adverbs, and linking words that you could use in a variety of situations. They allow you to express yourself in a sophisticated manner and relay your ideas with greater clarity.

1  – Verbs

ArgumenterenDe leerlingen argumenteren tegen elkaar in het debat.
To argueThe students argue against each other in the debate.

BestedenIk besteed een groot deel van mijn budget aan marketing.
To spend / To payI spend a lot of my budget on marketing.

BevattenSinaasappelen bevatten veel vitamine C.
To contain / To haveOranges contain lots of vitamin C.

DiscussiërenWe zouden hier de hele dag over kunnen discussiëren.
To debateWe could debate this all day.

FluisterenHij fluisterde in mijn oor.
To whisperHe whispered in my ear.

Leiden totDe crisis in de huizenmarkt leidde tot vele problemen.
To lead toThe crisis in the housing market led to many problems.

Verantwoordelijkheid nemenIk neem verantwoordelijkheid voor de risico´s van deze missie.
To take responsibilityI take responsibility for the risks of this mission.

VerkrijgenIk moet een visum verkrijgen om naar Rusland te reizen.
To obtain / To acquireI need to obtain a visa to travel to Russia.

VerzamelenWij zijn data aan het verzamelen.
To collect / To gatherWe are collecting data.

2 – Adjectives

FeilloosHaar kleding is altijd feilloos gestyled.
FlawlessHer clothes are always flawlessly styled.

GedetailleerdHij schreef een gedetailleerd rapport.
DetailedHe wrote a detailed report.

GeschiktWe zoeken een geschikte oplossing.
Suitable / AdequateWe’re looking for an adequate solution.

OnaanvaardbaarDeze resultaten zijn onaanvaardbaar!
UnacceptableThese results are unacceptable!

OnwaarschijnlijkDit lijkt erg onwaarschijnlijk.
UnlikelyThis seems very unlikely.

RaadselachtigDe film is erg raadselachtig.
Puzzling / MysteriousThis movie is very puzzling.

RedelijkDit is een redelijke oplossing.
ReasonableThis is a reasonable solution.

SubtielEen subtiele mix van knoflook en basilicum
SubtleA subtle blend of garlic and basil

VoortreffelijkHet eten was voortreffelijk!
Excellent / OutstandingThe food was excellent!

WillekeurigEr is een willekeurige selectie gemaakt.
RandomA random selection has been made.

3 – Adverbs

AbsoluutHet heeft absoluut geen zin.
AbsolutelyIt is absolutely pointless.

AbruptWe zijn abrupt weg gegaan.
AbruptlyWe left abruptly.

BriljantHij sloeg die bal briljant weg.
BrilliantlyHe hit that ball brilliantly.

GematigdHij praat altijd erg gematigd over dat onderwerp.
ModeratelyHe always talks very moderately about that subject.

LetterlijkHij heeft dat letterlijk gezegd.
LiterallyHe said that literally.

NatuurlijkHet winnen van de wedstrijd maakte me natuurlijk blij.
NaturallyWinning the game naturally made me happy.

PreciesHet is precies andersom.
PreciselyIt is precisely the other way around.

ZekerZe is zeker erg populair.
Certainly / DefinitelyShe’s certainly very popular.

4 – Linking Words

HoewelHoewel mijn oma oud is, is ze nog steeds erg actief.
AlthoughAlthough my grandma is old, she is still very active.

DesondanksHet regende, maar desondanks gingen we wandelen.
NeverthelessIt was raining, but nevertheless, we went for a walk.

NietteminHet is moeilijk, maar niettemin moeten we het proberen.
Nevertheless / NonethelessIt is difficult, but we must try nonetheless.

OndanksOndanks haar vermoeidheid, is ze toch maar gaan fietsen.
DespiteDespite her fatigue, she went cycling anyway.

OngeachtOngeacht wat u ook doet, u zult tot de juiste beslissing komen.
Whatever / No matter whatWhatever you do, you’ll come to the right decision.

TenzijLaten we beginnen, tenzij je wilt wachten.
UnlessLet’s start, unless you want to wait.

TerwijlDe prijzen stijgen terwijl de kwaliteit daalt.
While / AsPrices are increasing while the quality is going down.

Wat betreftWat uw rol betreft, we praten er morgen over.
As forAs for your role, we’ll talk about it tomorrow.

ZodraZodra u klaar bent, kunnen we beginnen.
As soon asAs soon as you’re ready, we can start.

A Woman in a Yellow Sweater Thinking about Something

How about these general advanced Dutch words? Did you already know some of them?

2. Academic Words

The next set of advanced Dutch vocabulary we’ll cover consists of words you would hear, read, or use in an academic setting. You’ll find these words especially useful if you plan to study in the Netherlands! 

Aanleiding Haar slechte prestatie was de aanleiding voor haar ontslag.
Reason / CauseHer poor performance was the reason for her dismissal.

AbstractDe ideeën van de professor waren tamelijk abstract.
AbstractThe professor’s ideas were quite abstract.

AnalyserenAls je wilt weten wat de kenmerken van een verhaal zijn, moet je het eerst analyseren.
To analyzeIf you want to know the characteristics of a story, you have to analyze it first.

ChronologischIk heb het verhaal in chronologische volgorde verteld.
Chronological I have told the story in chronological order.

CiterenHij citeert enkele beroemde filosofen in zijn essay.
To quote / To citeHe quotes some famous philosophers in his essay.

ConsequentBij het opvoeden van kinderen moet je consequent zijn.
ConsistentYou have to be consistent when raising children.

CorrelatieEr bestaat een duidelijke correlatie tussen deze twee factoren.
CorrelationThere is a clear correlation between these two factors.

CyclusDeze cyclus herhaalt zich elk jaar.
CycleThis cycle repeats itself every year.

DilemmaEuropa staat duidelijk voor een dilemma.
DilemmaEurope clearly faces a dilemma.

DiversiteitIn Nederland is er een grote diversiteit aan vogels.
DiversityThere is a great diversity of birds in the Netherlands.

EficiëntAls je efficiënt wilt studeren, moet je je leren focussen.
EfficientlyIf you want to study efficiently, you have to learn to focus.

EmpathieHij is erg egoïstisch en voelt weinig empathie voor anderen.
EmpathyHe is very selfish and has little empathy for others.

FacultatiefDe deelname aan de cursus Spaans voor beginners is facultatief.
OptionalParticipation in the Spanish for Beginners course is optional.

FenomeenHet toenemende gebruik van smartphones is een universeel fenomeen.
PhenomenonThe increasing use of smartphones is a universal phenomenon.

FictiefDit is een fictief verhaal, het is niet echt gebeurd.
FictionalThis is a fictional story; it didn’t actually happen.

GeneraliserenHij generaliseert veel als hij over zijn studenten praat.
GeneralizeHe generalizes a lot when he talks about his students.

HiërarchieIn dit bedrijf is er nog veel hiërarchie.
HierarchyThere is still a lot of hierarchy in this company.

HypotheseVolgens onze hypothese heeft dit fenomeen verregaande gevolgen.
HypothesisAccording to our hypothesis, this phenomenon has far-reaching consequences.

InterpreterenDe opmerking kon op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
InterpretThe remark could be interpreted in different ways.

NuancerenKun je die vraag nog wat nuanceren?
To nuanceCan you nuance that question a bit?

ObjectiefDe beslissing van de minister was gebaseerd op objectieve criteria.
ObjectiveThe minister’s decision was based on objective criteria.

PragmatischDe doorgewinterde politicus neemt altijd erg pragmatische beslissingen.
PragmaticThe seasoned politician always makes very pragmatic decisions.

SynoniemIk ken geen synoniem voor dat woord.
SynonymI don’t know a synonym for that word.

UrgentieGezien de urgentie van het probleem moeten we direct handelen.
UrgencyGiven the urgency of the problem, we must act immediately.

VariërenOm de kinderen geïnteresseerd te houden, moet u uw lesmethoden variëren.
To varyTo keep the children interested, you have to vary your teaching methods.

A Woman in a Graduation Cap and Gown, Holding a Diploma

Are you ready to master these academic Dutch words?

3. Advanced Business Words

As you approach the advanced level in Dutch, you might be considering a job or career in the Netherlands. The following words will give you a leg up in the Dutch business world, whatever direction your dreams take you. 

WinstgevendMijn bedrijf is niet meer winstgevend.
ProfitableMy company is not profitable anymore.

AfdelingIk werk op de marketingafdeling.
Department / DivisionI work in the marketing division.

HoofdkantoorDit is het hoofdkantoor van Heineken.
Head officeThis is the Heineken head office.

UitbestedingDoor uitbesteding kunnen we kosten besparen.
OutsourcingOutsourcing allows us to cut costs.

OntslagOntslag werd overwogen.
Dismissal / ResignationDismissal was considered.

ActivaZe hebben activa om met hun schulden te dealen.
AssetsThey have assets to deal with their debts.

AandelenDe gepresenteerde aandelen worden beoordeeld.
StocksThe submitted stocks will be evaluated.

AandeelhouderIk ben de enige aandeelhouder van mijn eigen bedrijf.
ShareholderI’m the only shareholder of my own company.

RentetariefDe rentetarieven dalen elk jaar.
Interest rateInterest rates are decreasing every year.

PersoneelszakenPersoneelszaken zorgt voor uw contract.
Human resourcesHuman resources are taking care of your contract.

OmzetDe omzet is gestaag gestegen.
Turnover / RevenueRevenues have steadily increased.

FondsenWe moeten fondsen vrijmaken.
FundsWe have to release funds.

DochterondernemingWij zijn een dochteronderneming van dat bedrijf.
SubsidiaryWe are a subsidiary of that company.

TariefU vindt mijn tarief op mijn website.
RateYou’ll find my rate on my website.

LoonstrookIk heb mijn loonstrook nog niet ontvangen.
PayslipI haven’t received my payslip yet.

SamenwerkingsverbandZe heeft net een samenwerkingsverband getekend met ons bedrijf.
PartnershipShe’s just signed a partnership with our company.

ArbeidsmarktVrouwen worden vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.
Labor marketWomen are often discriminated against in the labor market.

VergoedenDeze opdracht wordt goed vergoed.
To compensate / To payThis assignment is well compensated.

SolliciterenIk solliciteer voor een nieuwe baan.
To applyI’m applying for a new job.

FiliaalWe hebben een filiaal in Rotterdam.
BranchWe have a branch in Rotterdam.

BoekhoudingIk ben voor een vereenvoudigde boekhouding.
AccountingI vote for simplified accounting.

Failliet gaanMijn bedrijf is failliet gegaan.
To go bankruptMy company has gone bankrupt.

ZakenreisZe gaat op zakenreis.
Business tripShe’s leaving for a business trip.

Vast contract
Permanent contract

Tijdelijk contract
Temporary contract

A Businesswoman Surrounded by Sketches of Lightbulbs

Let’s master the Dutch business world with these advanced Dutch words.


4. Advanced Medical Words

Whether you’re studying medicine in the Netherlands, pursuing a job in the medical field, or sitting in the ER, these advanced Dutch words will help you out in a pinch. 

BehandelingIk probeer een experimentele behandeling.
TreatmentI’m trying an experimental treatment.

GoedaardigDit syndroom is goedaardig.
BenignThis syndrome is benign.

DesinfecterenJe moet de wond desinfecteren.
To disinfectYou have to disinfect the wound.

BesmettelijkDit virus is zeer besmettelijk.
ContagiousThis virus is highly contagious.

ImmuunIk ben niet immuun voor die ziekte.
ImmuneI am not immune to that disease.

AllergieAllergie voor dit product is zeer ongebruikelijk.
AllergyAllergy to this product is very unusual.

BloeddrukHij zal uw bloeddruk meten.
Blood pressureHe will measure your blood pressure.

BreukIk heb een dubbele heupbreuk.
FractureI have a double hip fracture.

RöntgenfotoJe hebt een röntgenfoto nodig.
X-rayYou’re going to need an X-ray.

GipsIk draag sinds januari gips.
CastI’ve been wearing a cast since January.

HartaanvalHij stierf na een hartaanval.
Heart attackHe died after suffering a heart attack.

ImmuunsysteemMijn immuunsysteem was verzwakt.
Immune systemMy immune system was weakened.

BloedingWe moeten de bloeding stoppen.
BleedingWe have to stop the bleeding.

VaccinerenZe willen de hele bevolking vaccineren.
To vaccinateThey want to vaccinate the whole population.

ReceptU kunt dit medicijn niet zonder recept kopen.
PrescriptionYou can’t buy this medication without a prescription.

BijwerkingEr is geen bijwerking bekend.
Side effectThere is no known side effect.

BloedonderzoekU moet een bloedonderzoek ondergaan.
Blood testYou have to do a blood test.

GriepIk kreeg vorig jaar griep.
FluI got the flu last year.

JeukIk begin jeuk te krijgen.
ItchI’m starting to feel an itch.

MenstruatieDit is een middel tegen pijnlijke menstruatie.
MenstruationThis is a remedy for painful menstruation.

NekHet slachtoffer heeft een gebroken nek.
NeckThe victim has a broken neck.

BuikIk heb buikpijn.
StomachI have a stomachache.

WervelkolomDe wervelkolom is delicaat.
SpineThe spine is delicate.

RibbenMijn ribben doen pijn.
RibsMy ribs hurt.

LongenHij ademt slecht want hij heeft last van zijn longen.
LungsHe’s breathing badly because he has lung problems.

A Doctor, a Nurse, a Receptionist, and a Woman Waiting in the Waiting Room

These advanced Dutch medical words will help you feel more comfortable when going to the doctor in the Netherlands.


5. Advanced Legal Words

Learning these advanced legal words will aid your law studies, allow you to engage in more complex conversations, or maybe even help you work out an unfortunate misunderstanding. 

ConformHet bedrijf handelt conform de wetgeving.
In accordance withThe company acts in accordance with the law.

ErkendeIk ben een erkende vertegenwoordiger van de regering.
Authorized / AccreditedI’m an accredited representative of the government.

StrafbladIk heb geen strafblad.
Criminal recordI don’t have a criminal record.

Hoger beroepDe beslissing werd door de rechter in hoger beroep genomen.
AppealThe decision was made by the judge on appeal.

Juridisch adviesWe hebben juridisch advies nodig.
Legal counselWe need legal counsel.

GerechtelijkDit is een gerechtelijke zaak.
JudicialThis is a judicial case.

Schriftelijk bewijsSchriftelijk bewijs van adres
Written proofWritten proof of address

DagvaardenZe dagvaardde de getuige.
To summonShe summoned the witness.

Wettelijke vertegenwoordigerIk ben de wettelijke vertegenwoordiger van dit bedrijf.
Legal representativeI’m the legal representative of this company.

Aangetekende briefIk heb het document per aangetekende brief verzonden.
Registered letterI have sent the document in a registered letter.

GeschilU heeft twee dagen de tijd om een geschil te openen.
Dispute / LitigationYou have two days to open a dispute.

HuiszoekingsbevelIk kom terug met een huiszoekingsbevel.
Search warrantI will come back with a search warrant.

VertegenwoordigerWe zullen een vertegenwoordiger aanwijzen.
RepresentativeWe will appoint a representative.

NotarisHet document is gecertificeerd door een notaris.
NotaryThe document is certified by a notary.

ParaferenJe moet dit contract paraferen.
To initial (a document)I need you to initial this contract.

ClausuleHij heeft alle clausules van het contract gelezen.
ClauseHe read all the clauses of the contract.

RechtszaakEr is een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf.
LawsuitA lawsuit was filed against the company.

Officier van justitieDe officier van justitie wil met u praten.
Public prosecutorThe prosecutor wants to talk to you.

EisenIk eis het recht om deze beslissing te nemen.
To claimI claim the right to make this decision.

OnwettigDeze handel is in dat land volledig onwettig.
IllegitimateThis trade is completely illegitimate in that country.

IllegaalDe goederen die hij in bezit heeft gekregen, zijn illegaal.
IllegalThe goods he came into possession of are illegal.

AanvallerZijn aanvaller was lang en blond.
AssailantHis assailant was tall and blond.

CorruptieCorruptie is een misdaad.
CorruptionCorruption is a crime.

InbraakDe inbraak vond plaats in de nacht van 17 op 18 juni.
BurglaryThe burglary took place on the night of June 17 to June 18.

ChanterenZe hebben me gechanteerd voor vertrouwelijke informatie.
To blackmailThey blackmailed me for confidential information.

A Gavel on Top of a Book

Which advanced Dutch legal words are most useful to you?

6. Alternative Words for Acing a Dutch Language Exam

Do you want to take a Dutch language proficiency test? In the Netherlands, there are two official language proficiency tests: the NT2 Dutch as a Second Language State Exam (Staatsexamen NT2) and the Dutch as a Foreign Language Certificate (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, CNaVT). 

    → Are you interested in taking the NT2 Dutch State Exam? Then have a look at our guide with useful information, tips, and tricks. It will definitely help you prepare for this common Dutch language exam.

One way to do well on a Dutch language proficiency test is to show that you have a diverse vocabulary. It also helps to prove that you’re able to express yourself with subtlety instead of relying on the same (simple) terms.

In the final leg of this advanced Dutch word list, you’ll find simple verbs, adjectives, and adverbs, followed by their more sophisticated alternatives and an example sentence. The first column is the simple word, and the second is the alternative you might want to use.

1 – Alternative Verbs

BeginnenAanvangenVoordat de werkzaamheden kunnen aanvangen, moet dit eerst in orde worden gemaakt.
To startTo commenceBefore the work can start, this must be arranged first.

Doorgaan (met)HervattenWe kunnen de vergadering hervatten.
To continueTo resumeWe can resume the meeting.

Laten zienTonenIn deze nieuwe campagne toont het bedrijf de nieuwe modellen.
To showTo showIn this new campaign, the company is showing the new models.

KopenAanschaffenWe willen graag een nieuwe auto aanschaffen.
To buyTo acquireWe would like to buy a new car.

HebbenBezittenIk bezit een huis in Amsterdam en een huis in Frankrijk.
To haveTo ownI own a house in Amsterdam and a house in France.

ZeggenBewerenZe beweert dat ze niets weet.
To sayTo claimShe claims she doesn’t know anything.

2 – Alternative Adjectives

EssentieelNoodzakelijkHet is noodzakelijk om nu te investeren.
EssentialEssentialIt is essential to invest right now.

HandigGunstigHet nieuwe systeem is erg gunstig.
ConvenientConvenientThe new system is very convenient.

VerschillendDiversDe oceaan kent een rijk en divers ecosysteem.
DifferentDiverseThe ocean has a rich and diverse ecosystem.

MakkelijkEenvoudigJe zult zien dat het erg eenvoudig is.
EasyEasy / SimpleYou’ll see that it’s very easy.

3 – Alternative Adverbs

EchtWerkelijkWat zij beweert is werkelijk niet waar.
ReallyReallyWhat she claims is really not true.

Zonder problemenProbleemloosHet evenement verliep probleemloos.
EasilySmoothlyThe event went smoothly.

NuOnmiddellijkKom onmiddellijk naar mijn kantoor!
NowImmediatelyCome to my office immediately!

Vanaf nuVoortaanIk wil dat jij mij voortaan altijd op de hoogte stelt van nieuwe aankopen.
From now onFrom now onFrom now on, I want you to always keep me informed of new purchases.

VoorVoorafgaandVoorafgaand aan het tekenen van het contract, wil ik het huis nog een keer zien.
BeforePriorPrior to signing the contract, I want to see the house again.

VroegerVoorheenVoorheen was het product niet in winkels verkrijgbaar.
BeforePreviouslyPreviously, the product was not available in stores.

Students Writing an Essay in a Classroom

Which alternative Dutch word will you use on your language exam?

7. How DutchPod101 Can Help You Learn More Dutch

In this guide, you have seen over 150 of the most useful advanced Dutch words in a range of categories. You’ve even been able to discover some alternative Dutch words that will help you ace your Dutch language exam. You might already have known some of them, but now you have them all conveniently gathered in this advanced Dutch wordlist.

Are there any advanced words or categories you think we should’ve included? Let us know in the comments, and we’ll gladly get back to you. 

Ready to start using these 150+ advanced Dutch words? DutchPod101.com hosts a range of vocabulary lists with audio recordings and other free resources to boost your studies.

Would you like some special attention? Remember that we also offer a Premium PLUS service with personal 1-on-1 coaching: MyTeacher. Let your private teacher help you master everything on this Dutch advanced wordlist, and then some. You’ll receive personalized exercises, constructive feedback, and interactive assignments.

Happy learning on DutchPod101.com!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - Beginner Vocabulary in Dutch